جهیدن بازار سوئیس جشنواره استفاده جشنواره

جهیدن: بازار سوئیس جشنواره استفاده جشنواره شیمیایی بازار سوئیس جشنواره استفاده جشنواره شیمیایی Zibelemarit

گت بلاگز اخبار اجتماعی مشمولان متولد ۱۳۵۵ تا آخر خردادماه ۱۳۷۸ به سربازی فراخوانده شدند

سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی تمام مشمولان کاردانی، دیپلم و زیر دیپلم غایب و غیر غایب متولد ۱۳۵۵ تا آخر خردادماه ۱۳۷۸ که دارای برگ آماده به خدمت ۱۹ خردادماه

مشمولان متولد ۱۳۵۵ تا آخر خردادماه ۱۳۷۸ به سربازی فراخوانده شدند

مشمولان متولد ۱۳۵۵ تا آخر خردادماه ۱۳۷۸ به سربازی فراخوانده شدند

عبارات مهم : آموزش

سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی تمام مشمولان کاردانی، دیپلم و زیر دیپلم غایب و غیر غایب متولد ۱۳۵۵ تا آخر خردادماه ۱۳۷۸ که دارای برگ آماده به خدمت ۱۹ خردادماه هستند به خدمت سربازی فراخونده شدند.

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس، در اطلاعیه این فراخوان اعلام شده است هست، تمام مشمولان کاردانی، دیپلم و زیر دیپلم سال های مذکور که برگ آماده به خدمت به تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۶ دریافت کرده اند، باید در ساعت و محلی که به وسیله شرکت وظیفه عمومی ناجا در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعلام شده، حضور یابند.

مشمولان متولد ۱۳۵۵ تا آخر خردادماه ۱۳۷۸ به سربازی فراخوانده شدند

تمام مشمولان کاردانی، دیپلم، زیردیپلم غایب و غیر غایب ساکن پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ که دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ ۱۹خرداد ماه سال ۱۳۹۶، هستند، باید راس ساعت ۶ صبح روز شنبه- ۲۰ خردادماه- به محل و مراکزی که به وسیله شرکت وظیفه عمومی ناجا در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعلام شده، حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

تمام مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب ساکن سایر استان های کشور که دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ ۱۹خرداد ماه سال ۱۳۹۶، هستند باید راس ساعت ۷ صبح شنبه – ۲۰ خردادماه- به محل و مراکزی که به وسیله شرکت وظیفه عمومی ناجا در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعلام شده، حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی تمام مشمولان کاردانی، دیپلم و زیر دیپلم غایب و غیر غایب متولد ۱۳۵۵ تا آخر خردادماه ۱۳۷۸ که دارای برگ آماده به خدمت ۱۹ خردادماه

عدم حضور به موقع در وقت و محل های تعیین شده است غیبت محسوب می شود. آن دسته از مشمولانی که به هر علت تاکنون موفق به دریافت برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نشده اند، می توانند به نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) مراجعه و نسبت به دریافت برگ مذکور اقدام و بر اساس اطلاعات درج شده است در آن اقدام کنند.

مشمولان باید برگه های مربوط به اعزام به خدمت از جمله برگ آماده به خدمت، برگ واکسیناسیون، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح و سایر مدارک مورد نیاز مانند شناسنامه و کارت ملی را در هنگام مراجعه و اعزام به خدمت به همراه داشته باشند.

واژه های کلیدی: آموزش | معرفی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs