جهیدن بازار سوئیس جشنواره استفاده جشنواره

جهیدن: بازار سوئیس جشنواره استفاده جشنواره شیمیایی بازار سوئیس جشنواره استفاده جشنواره شیمیایی Zibelemarit

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نمودار + قیمت مسکن به قیمت تورم نزدیک می‌شود

از پاییز ۱۳۹۲ تا کنون قیمت رشد قیمت مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران همواره پایین‌تر از تورم عمومی بوده هست؛ با این حال منحنی قیمت مسکن در حال نزدیک شدن به تو

نمودار + قیمت مسکن به قیمت تورم نزدیک می‌شود

قیمت مسکن به قیمت تورم نزدیک می شود+ نمودار

عبارات مهم : ایران

از پاییز ۱۳۹۲ تا کنون قیمت رشد قیمت مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران همواره پایین تر از تورم عمومی بوده هست؛ با این حال منحنی قیمت مسکن در حال نزدیک شدن به تورم عمومی است.

به گزارش ایسنا، مقایسه قیمت رشد قیمت مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با تورم عمومی نشان می دهد که قیمت رشد قیمت مسکن از پاییز ۱۳۹۲ همواره پایین تر از قیمت تورم عمومی بوده هست. در فصلهای بهار و تابستان سال ۱۳۹۵ قیمت رشد قیمت مسکن زیاد کردن ۶ درصدی داشته است و به قیمت تورم عمومی نزدیک شده است است ولی همچنان کمتر از قیمت تورم عمومی بوده است.

نمودار + قیمت مسکن به قیمت تورم نزدیک می‌شود

در فصل پاییز و زمستان سال ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، قیمت تورم عمومی به ترتیب ۹.۲ و ۱۱ درصد و قیمت رشد قیمت مسکن در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در این فصلها به ترتیب ۷ و ۷.۵ درصد بوده است که همچنان حاکی از زیاد کردن قیمت مسکن به میزانی کمتر از قیمت تورم عمومی بوده است.

از پاییز ۱۳۹۲ تا کنون قیمت رشد قیمت مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران همواره پایین‌تر از تورم عمومی بوده هست؛ با این حال منحنی قیمت مسکن در حال نزدیک شدن به تو

همچنین نگاهی به روند فصلی قیمت مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا آخر سال ۱۳۹۵ در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران حاکی از وجود روند باثبات جهت قیمت مسکن از بهار سال ۱۳۹۱ در حدود ۴ میلیون تومان به ازای هر متر مربع بوده هست. ولی قیمت یک متر مربع واحد مسکونی از فصل بهار سال ۱۳۹۵ به میزان اندکی زیاد کردن یافته به طوری که قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل حدود ۶.۷ درصد زیاد کردن یافته و از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان رسیده است.

در بین مناطق پایتخت کشور عزیزمان ایران بیشترین قیمت به ترتیب متعلق به مناطق ۱، ۳، ۲ و ۶ (به ترتیب با قیمت معادل ۱۰۲۸، ۸۱۸، ۶۵.۹ و ۶۱ میلیون ریال به ازای هر متر مربع) و کمترین قیمت متعلق به مناطق ۱۸، ۱۷، ۱۹ و ۲۰ (به ترتیب با قیمت معادل ۲۱.۷، ۲۲.۹، ۲۴.۹ و ۲۵.۱) است.

واژه های کلیدی: ایران | پاییز | میلیون | اخبار اقتصادی و بازرگانی

نمودار + قیمت مسکن به قیمت تورم نزدیک می‌شود

نمودار + قیمت مسکن به قیمت تورم نزدیک می‌شود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs