جهیدن بازار سوئیس جشنواره استفاده جشنواره

جهیدن: بازار سوئیس جشنواره استفاده جشنواره شیمیایی بازار سوئیس جشنواره استفاده جشنواره شیمیایی Zibelemarit

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی پیش‌بینی بانک جهانی از قیمت رشد ۴ درصدی کشور عزیزمان ایران در سال ۲۰۱۷

بانک جهانی در بروزترین به‌روزرسانی گزارش دورنمای اقتصادی جهانی خود، پیش‌بینی کرد تولید ناخالص داخلی واقعی کشور عزیزمان ایران در سال میلادی جاری حدود چهار درصد ر

پیش‌بینی بانک جهانی از قیمت رشد ۴ درصدی کشور عزیزمان ایران در سال ۲۰۱۷

پیش بینی بانک جهانی از قیمت رشد ۴ درصدی کشور عزیزمان ایران در سال ۲۰۱۷

عبارات مهم : ایران

بانک جهانی در بروزترین به روزرسانی گزارش دورنمای اقتصادی جهانی خود، آینده نگری کرد تولید ناخالص داخلی واقعی کشور عزیزمان ایران در سال میلادی جاری حدود چهار درصد رشد خواهد یافت.

به گزارش ایسنا، طبق آینده نگری این وام دهنده جهانی، تولید ناخالص داخلی واقعی کشور عزیزمان ایران چهار درصد در سال ۲۰۱۷ رشد خواهد کرد. با این همه قیمت آینده نگری شده است در مقایسه با گزارش ژانویه بانک جهانی به میزان ۱.۲ درصد کم کردن یافته است.

پیش‌بینی بانک جهانی از قیمت رشد ۴ درصدی کشور عزیزمان ایران در سال ۲۰۱۷

همچنین در بروزترین گزارش بانک جهانی، قیمت رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کشور عزیزمان ایران در سال ۲۰۱۸ به میزان ۴.۱ و در سال ۲۰۱۹ به میزان ۴.۲ درصد آینده نگری شده است است که نسبت به ارقام آینده نگری شده است در گزارش ژانویه این وام دهنده، به ترتیب ۰.۷ درصد و ۰.۳ درصد کم کردن داشته اند.

اما بانک جهانی قیمت رشد تولید ناخالص داخلی کشور عزیزمان ایران در سال ۲۰۱۶ را ۶.۴ درصد برآورد کرد که نسبت به گزارش قبلی این وام دهنده ۱.۸ درصد اصلاح نشان می دهد.

بانک جهانی در بروزترین به‌روزرسانی گزارش دورنمای اقتصادی جهانی خود، پیش‌بینی کرد تولید ناخالص داخلی واقعی کشور عزیزمان ایران در سال میلادی جاری حدود چهار درصد ر

در گزارش بانک جهانی آمده است تحریم هایی که آمریکا در اوایل سال ۲۰۱۷ علیه کشور عزیزمان ایران وضع کرد، ممکن است به اعتماد سرمایه گذاران خارجی لطمه بزند.

همچنین در کشور عزیزمان ایران که دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه هست، ظرفیت مازاد محدود در تولید نفت و دشواری در دسترسی به فاینانس بر رشد اقتصادی این کشور تاثیر می گذارد. ولی عواملی مشمول بر حساب جاری و موقعیت مالی قوی، عوامل جبران کننده ای هستند که از دورنمای رشد پایدار حدود ۴ درصد در فاصله سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ حمایت می کنند.

طبق گزارش بانک جهانی، فشار قیمت های غذا به رشد تورم در کشور عزیزمان ایران کمک کرد و موجب دو رقمی شدن قیمت تورم در مارس سال ۲۰۱۷ شد با این همه روند رشد تورم نسبت به قیمت هر سال حدود ۳۵ درصد در سال ۲۰۱۳ همچنان کم کردن نشان می دهد.

پیش‌بینی بانک جهانی از قیمت رشد ۴ درصدی کشور عزیزمان ایران در سال ۲۰۱۷

واژه های کلیدی: ایران | اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs