جهیدن بازار سوئیس جشنواره استفاده جشنواره

جهیدن: بازار سوئیس جشنواره استفاده جشنواره شیمیایی بازار سوئیس جشنواره استفاده جشنواره شیمیایی Zibelemarit

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی ظریف موریتانی را به مقصد تونس ترک کرد

وزیر خارجه کشورمان در آخرین مرحله از سفرش به شمال آفریقا موریتانی را به مقصد تونس ترک کرد.

ظریف موریتانی را به مقصد تونس ترک کرد

ظریف موریتانی را به مقصد تونس ترک کرد

عبارات مهم : آخرین

وزیر خارجه کشورمان در آخرین مرحله از سفرش به شمال آفریقا موریتانی را به مقصد تونس ترک کرد.

به گزارش ایسنا، وزیر خارجه کشورمان صبح یک شنبه در راس هیاتی پایتخت کشور عزیزمان ایران را به مقصد الجزایر ترک کرد.

ظریف موریتانی را به مقصد تونس ترک کرد

ظریف در سفری دو روزه به شمال آفریقا، بعد از الجزایر به موریتانی سفر کرد.

تونس آخرین مقصد سفر ظریف به شمال آفریقاست.

وزیر خارجه کشورمان در آخرین مرحله از سفرش به شمال آفریقا موریتانی را به مقصد تونس ترک کرد.

دیدار با همتایان و روسای این کشورها از جمله برنامه های وزیر خارجه کشورمان بود.

تعمیق روابط و مشورت در خصوص تحولات منطقه از جمله سوریه و پرسشها خلیج فارس از جمله اهداف این سفر عنوان شده است است.

واژه های کلیدی: آخرین | الجزایر | موریتانی | وزیر خارجه کشور | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs