جهیدن بازار سوئیس جشنواره استفاده جشنواره

جهیدن: بازار سوئیس جشنواره استفاده جشنواره شیمیایی بازار سوئیس جشنواره استفاده جشنواره شیمیایی Zibelemarit

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی شعارهای پوپولیستی-سوسیالیستی قالیباف و عدم تسلط رئیسی بر پرسشها اجرایی، روحانی راپیروز کرد / محبیان

آقاي رييسي به دليل عدم تسلط مورد نیاز بر پرسشها اجرايي و تكرار كليات و نيز مشكل عدم آشنایی جامعه با وجود جهش خوب راي نتوانست ركورد مطلوب براي پيروزي را تكرار كن

شعارهای پوپولیستی-سوسیالیستی قالیباف و عدم تسلط رئیسی بر پرسشها اجرایی، روحانی راپیروز کرد / محبیان

محبیان: شعارهای پوپولیستی-سوسیالیستی قالیباف و عدم تسلط رئیسی بر پرسشها اجرایی، روحانی راپیروز کرد

عبارات مهم : پيروزي

آقاي رييسي به دليل عدم تسلط مورد نیاز بر پرسشها اجرايي و تكرار كليات و نيز مشكل عدم آشنایی جامعه با وجود جهش خوب راي نتوانست ركورد مطلوب براي پيروزي را تكرار كند.

امیر محبیان به روزنامه اعتماد گفت: بعضی گمان می کردند ممکن است آقای رییسی تبدیل به پدیده این انتخابات شود.

شعارهای پوپولیستی-سوسیالیستی قالیباف و عدم تسلط رئیسی بر پرسشها اجرایی، روحانی راپیروز کرد / محبیان

به گزارش عصرایران، اين افراد روي قدرت جذب آراي شناور به وسیله اصولگرايان تخمين بيش از حد معقولي زدند. خود من تصورم اين بود اگر آقاي قاليباف بدون دوقطبي سازي فضاي انتخابات بتواند متكي به گفتمان كارآمدي وارد شود با توجه به سابقه راي ١٨ ميليوني روحاني و ريزش بخشي از راي و نياز به ٢٠ ميليون راي براي پيروزي در دور اول، انتخابات به دور دوم كشيده شده است و با وحدت قهري اصولگرايان روي يك كانديدا احتمال پيروزي اصولگرايان افزايش مي يايد.

اما با ورود جنجالي قاليباف روي يك شكاف جنجالي و تكيه به گفتمان هاي نيمه سوسياليستي- پوپوليستي عملا جامعه دوقطبي شد و قاليباف به جاي افزايش راي مستمرا راي خود را از دست دادو آقاي رييسي هم با وجود برخورد متين در مناظره ها به دليل عدم تسلط مورد نیاز بر پرسشها اجرايي و تكرار كليات و نيز مشكل عدم آشنایی جامعه با وجود جهش خوب راي نتوانست ركورد مطلوب براي پيروزي را تكرار كند.

آقاي رييسي به دليل عدم تسلط مورد نیاز بر پرسشها اجرايي و تكرار كليات و نيز مشكل عدم آشنایی جامعه با وجود جهش خوب راي نتوانست ركورد مطلوب براي پيروزي را تكرار كن

از سوي ديگر با هراس بخشي از آراي شناور از احتمال پيروزي اصولگراياني كه اصلاح طلبان سعي كردند آنها را ديو بنمايانند، حدود ١٥ درصد آرا را جذب كردند و نتيجه آن شد كه ديديم.

تحليل هاي من نشان مي داد كه اصلاح طلبان در فضاي دوقطبي حاد قادرند شش ميليون بيش از اصولگرايان به جذب راي از آراي شناور بپردازند؛ براي همين اعتقاد بودم اصولگرايان اساسا نبايد افكار عمومي را بهراسانند؛ ولی استراتژي ورود غلط اصولگرايان به روحاني كمك كرد با وجود ضعف جدي در كابينه و انتقادات درست اصولگرايان و حتي اصلاح طلبان به كابينه پيروزي قدرتمندي را به دست آورد.

واژه های کلیدی: پيروزي | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs