جهیدن بازار سوئیس جشنواره استفاده جشنواره

جهیدن: بازار سوئیس جشنواره استفاده جشنواره شیمیایی بازار سوئیس جشنواره استفاده جشنواره شیمیایی Zibelemarit

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری روایت بازیگر «معمای شاه» از فامیل‌بازی در سینما

بازیگر سینما و تلویزیون گفت: جهت اصلاح اوضاع تولیدات آثار نمایشی نیاز به سرمایه گذاری دولتی است و حتی تلویزیون در صورت دارا بودن بودجه باید وارد عرصه سینما شود.

روایت بازیگر «معمای شاه» از فامیل‌بازی در سینما

روایت بازیگر «معمای شاه» از فامیل بازی در سینما

عبارات مهم : سینما

بازیگر سینما و تلویزیون گفت: جهت اصلاح اوضاع تولیدات آثار نمایشی نیاز به سرمایه گذاری دولتی است و حتی تلویزیون در صورت دارا بودن بودجه باید وارد عرصه سینما شود. آدمهای دلسوز و سرمایه گذارانی که به هنر دلسوزانه نگاه می کنند باید وارد این عرصه شوند.

امیریل ارجمند بازیگر سینما و تلویزیون در گفت و گو با میزان، راجع به اوضاع بازیگری در سینمای امروز گفت: متاسفانه در این عرصه همه چیز را رابطه تعیین می کند و آشنایان و اقوام به عنوان بازیگر استفاده می شوند.

روایت بازیگر «معمای شاه» از فامیل‌بازی در سینما

وی به همین جهت افزود: رابطه ها در دهه 90 به تولید آثار نمایشی ضربه زده است یعنی کارگردانان و تهیه کنندگان با رابطه فیلم تولید می کنند تا نتیجه ای که می خواهند برسند.

یازیگر “معمای شاه” راجع به تولید آثار نمایشی در شکل عجیب اظهار کرد: جهت این که اوضاع آثار نمایشی و مسیر تولید آن عمیق باشد و شاهد کیفیت در آثار باشیم نیاز به ورود فکر عمیق به این عرصه هست، نیاز به افرادی داریم که اثرگذاری عمیق کنند و هنگامی که این مسئله تحقق یافت در نتیجه مسیر تولید آثار نمایشی عمیق تر می شود.

بازیگر سینما و تلویزیون گفت: جهت اصلاح اوضاع تولیدات آثار نمایشی نیاز به سرمایه گذاری دولتی است و حتی تلویزیون در صورت دارا بودن بودجه باید وارد عرصه سینما شود.

ارجمند راجع به بازیگران در سینما اظهار کرد: بازیگر کسی است که جهت ایفای نقش پول دریافت کند، متاسفانه پول دادن و دریافت نقش باعث شده است که قیمت بسیاری از بازیگران کم شود و بسیاری نیز از این عرصه کنار روند.

بازیگر “معمای شاه” راجع به اصلاح اوضاع موجود تولیدات آثار نمایشی توضیح داد: جهت اصلاح نیاز به سرمایه گذاری دولتی است و حتی تلویزیون در صورت دارا بودن بودجه باید وارد عرصه سینما شود. آدمهای دلسوز و سرمایه گذارانی که به هنر دلسوزانه نگاه می کنند باید وارد این عرصه شوند.

وی خاطرنشان کرد: آن چه اهمیت دارد این است که قبل از صورت شدن، یک اثر مطرح شود، اگر چند پوستر، تصویر و تبلیغ کسی را مطرح کند نتیجه ای نیز جهت بازیگر ندارد بلکه بازیگری حرفه ای است که محبوبیت و دوام را به همراه دارد و باید تمرین و تکرار داشت.

روایت بازیگر «معمای شاه» از فامیل‌بازی در سینما

واژه های کلیدی: سینما | بازیگر | سینمای | بازیگری | بازیگران | تلویزیون | سرمایه گذار | سرمایه گذاری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs