جهیدن بازار سوئیس جشنواره استفاده جشنواره

جهیدن: بازار سوئیس جشنواره استفاده جشنواره شیمیایی بازار سوئیس جشنواره استفاده جشنواره شیمیایی Zibelemarit

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویر ، غذای هندی که با آتش شعله ور خورده می شود!

برخی افراد خوردن غذاهای تند و داغ خیابانی را دوست دارند ولی این غرفه در دهلی نو با روشن کردن آتش، داغترین غذایی را ارائه می دهد که فکرش را هم نمی کردید.

تصاویر ، غذای هندی که با آتش شعله ور خورده می شود!

غذای هندی که با آتش شعله ور خورده می شود!/تصاویر

عبارات مهم : خوردن غذا

برخی افراد خوردن غذاهای تند و داغ خیابانی را دوست دارند ولی این غرفه در دهلی نو با روشن کردن آتش، داغترین غذایی را ارائه می دهد که فکرش را هم نمی کردید.

برترین ها – بعضی افراد خوردن غذاهای تند و داغ خیابانی را دوست دارند ولی این غرفه در دهلی نو با روشن کردن آتش، داغترین غذایی را ارائه می دهد که فکرش را هم نمی کردید. خانواده شوکلا بیست سال است که یک دکه اغذیه فروشی در دهلی نو دارند که پان می فروشد. پان از پرگ فوفل پرشده با دانه های آرکا و اغلب تنباکو تشکیل شده است و به عنوان یک محرک جویده و سپس بیرون ریخته یا بلعیده می شود.

اما پرادومن 31 ساله در این میان وعده سنتی هندی نوآوری کرده وبا روشن کردن آتش روی پان و وادار کردن مشتریان به قرار دادن آن در دهانشان صدها مشتری شجاع را به سوی خود جذب کرده هست. اعتقاد بر این است که پان فواید دارویی دارد و در درمان سرماخوردگی، آنفلونزا و گلودرد بافایده هست. درواقع به علت شکایات مشتریان از زخم های دهانشان بود که پان آتشین اختراع شد.

تصاویر ، غذای هندی که با آتش شعله ور خورده می شود!

یک روز یکی از مشتریان به مغازه آن ها آمده و از گلودرد و زخم های دهانش و اینکه هرچقدر پان می خورد اصلاح نمی یابند شکایت کرده هست، پسری که آنجا کار می کرده پان را آتش زده و به او می دهد و زخم های او درمان می شوند. دو مردی که در نزدیکی آن ها ایستاده بودند هنگامی که پان آتشین را دیدند پرسیدند این چیست؟ به ما هم بدهید.» و به این شکل بود که پان آتشین به وجود می آید.

پان آتشین خطرناک به نظر می رسد ولی به گفته صاحب مغازه آتش داخل دهان حس سردی می دهد و می گوید: «می دانیم که کمی خطرناک است ولی مردم از آن لذت می برند. ما با روزی یکی شروع کردیم ولی حالا روزی 100 پان آتشین درست می کنیم. مردم هنگامی که نخستین بار می بینند می ترسند. ولی همه آن ها یکبار امتحانش می کنند. این کار هیچ عوارض جانبی ندارد و مثل یک پان معمولی است و به کسی آسیب نمی زند. شاید به نظر بعضی افراد خوشمزه نرسد ولی به کسی صدمه نمی زند.»

برخی افراد خوردن غذاهای تند و داغ خیابانی را دوست دارند ولی این غرفه در دهلی نو با روشن کردن آتش، داغترین غذایی را ارائه می دهد که فکرش را هم نمی کردید.

تصاویر ، غذای هندی که با آتش شعله ور خورده می شود!

برخی افراد خوردن غذاهای تند و داغ خیابانی را دوست دارند ولی این غرفه در دهلی نو با روشن کردن آتش، داغترین غذایی را ارائه می دهد که فکرش را هم نمی کردید.

واژه های کلیدی: خوردن غذا | درمان سرماخوردگی | اخبار گوناگون

تصاویر ، غذای هندی که با آتش شعله ور خورده می شود!

تصاویر ، غذای هندی که با آتش شعله ور خورده می شود!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs